Judo Kostelec

Informace

Prvou příležitost se seznámit s jiu-jitsu (tehdejší oficiální název) měla hradecká veřejnost na podzim 1943, kdy se v sokolovně na nábřeží uskutečnilo vystoupení pražských borců, kteří předvedli „umění japonské sebeobrany, pramen síly a tělesného zocelení“, jak stálo na pozvánkách.

Úspěch byl velký a tak následoval kurz, který vedl Ludvík Jordán z Prahy. Účastníci založili v květnu 1944 při SK Hradec Králové oddíl jiu-jitsu pod vedením Adolfa Nováka. Činnost oddílu skončila s koncem války, kdy se členové oddílu rozešli na studia, základní vojenskou službu a za dalšími povinnostmi.

Novými impulsem bylo v roce 1951 ustavení oddílu juda při JT Škoda Hradec Králové, kdy vedení jednoty poskytlo finanční prostředky pro na nákup žíněnek, plachty a několika kimon a možnost využívat k tréninku malý sál v sokolovně.

Pro další rozvoj juda ve městě a v celém kraji měl rozhodující význam vznik Krajské sekce při KV ČSTV, kterou vedl Oldřich Vlasák. Dokázal lidi motivovat k dobrovolné práci a netrvalo dlouho a v kraji pracovalo 20 oddílů a kroužků juda na školách, učilištích i tělovýchovných jednotách.

O vzdělávání vedoucích a cvičitelů oddílů pečovala Krajská škola juda. Bylo zásluhou Vladimíra Lorenze, že pro výuku získal japonského profesora Junio Kitayamu 8. Dan Kendo, 4. Dan Judo (učil jazyky v Orientálním ústavu UK v Praze).

Pro zájemce

Na judu se děti naučí základní gymnastické a judistické dovednosti (kotouly, pády atd.), rozvoj obratnosti formou úpolových her a samozřejmě nejzákladnější techniky z juda a sebeobrany, při kterých se dbá na bezpečnost dětí. Děti se také během roku seznámí s historií juda, základními povely v japonštině a se sportovní etikou, která k judu neodmyslitelně patří.

Judo není založené jen na fyzické síle, ale na technice provedení a proto je vhodné i pro něžnější pohlaví. Určitě nezanedbatelné jsou i další dovednosti, které zde děti můžou získat. Jsou to pohybové dovednosti hlavně z oblasti gymnastiky, dále je to hlavně fyzická připravenost, ohebnost a mrštnost. Také zde musím zmínit samotnou sebeobranu, která se může hodit v každém věku. Judo také komplexně napomáhá odstraňovat drobné nedostatky v motorickém vývoji dětí.